logo

Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!

От любов към човеците Ти слезе на земята, за да спасиш погиващите.

Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ, възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.

Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдни наш Господи.

Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.

Зная, Господи, че не всякога Ти бях признателен и благодарен за здравето, което Ти даром ми даваше.

Често Те забравях и към Твоя дар бях небрежен.

Но Ти не ми зачитай неразумието и греховете на младостта ми не си спомняй.

Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката и аз през всички дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон.

Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи или душата ми да се смути и да възроптае.

Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме измъчи, повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и във вечността. Амин!

Молитвеник

Синодално Издателство на БПЦ - 1996г.

Нагоре