logo

Като страдам тежко от моята болест, аз прибягвам към вас, свети чудотворци и изцерители Козма и Дамяне, защото вие проповядвахте, че душевният недъг е по-тежък от всички недъзи на тялото и че когато душата боледува от грехове, често пъти и тялото пада в болест.

Зная, че чрез болестите човек се очиства от греховете си.

И тъй, свети чудотворци, помолете Господа да дарува прощение на прегрешенията ми и понеже съм слаб и безпомощен и силите ми в болестта са изтощени, да не допусне да изпадна в униние и да загина.

Побързайте да ми помогнете, свети изцерители, та, като оздравея да премина дните си в покаяние, да свърша в мир моя живот и в съдния ден да застана неосъдно пред лицето на страшния Съдия на вселената - сърцеведеца Бога, Когото да възпявам и славя винаги и во веки. Амин!

Молитвеник

Синодално издателство на БПЦ -1996г.

Нагоре