logo

Указател на Евангелските и Апостолските чтения за всеки ден от годината

Виж датите за текущата година в Православния календар.

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

 

По отношение на Евангелските и Апостолските четения, по църковното изчисляване на времето годината започва от Светлото Христово Възкресение и се дели на три кръга:

  1. Първият кръг включва осемте седмици, или недели от Пасха до Петдесетница или Троичната неделя, включително.
  2. Вторият кръг включва 36-те седмици от първата неделя подир Петдесетница до Великия пост.
  3. Третият кръг включва седмиците на Великия пост.

Виж също: Защо от Седемнадесетата седмица след Петдесетница Евангелските чтения не съответстват на Устава на Евангелските чтения

Православие

 

Нагоре