logo

Delicious

В рубриката ни “Въпроси към свещеника” наша читателка отправя следното питане:

“Дали ритуалът ”Защита Против Магии и Зли Духове”, поместен в блога „Богословение”, може да се изпълнява самостоятелно вкъщи?”

Отец Стефан Стефанов

Здравейте!

Преди да отговоря, влязох в блога „Богословение”, който споменавате, и прочетох там правилото „Защита Против Магии и Зли Духове”. Това правило е сбор от молитви, псалми, канони, които използваме ежедневно. Няма нищо неправилно, лошо или опасно, ако ги четете.

Не зная кой ги е подредил и ги е нарекъл така, но пак повтарям, че това са молитви от православния молитвеник, които четем при различни нужди, а някои от тях са ежедневни. Трябва да кажа, че някои неща малко ме смущават, защото издават формализъм и неопитност. Прочети още...

 10.01_Kukuzel„И все пак тези, отдавна отишли си, са в нас – като заложба, като бреме върху нашата съдба, като клокочеща кръв и като жест, изригнал от дълбините на времето.” Райнер Мария Рилке

Свети апостол Павел нарича Църквата Тяло Христово (срв. 1 Кор. 12:12-27). Христовата Църква е „пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всички”(Еф. 1:23). Тоест Църквата е жив организъм, единство на божествен и човешки елемент.

Като имаме предвид многовековното развитие на църковната музика, бихме могли да наречем всичко, свързано с тази област, църковно-музикален организъм. Организъм, изграждан от трудовете на неизчислими работници, положили своите музикални таланти в служба на Православния олтар. Организъм, който продължава живота си, благодарение на непрестанен хилядолетен енергичен труд. Прочети още...

Свети патриарх Евтимий - Сетен благослов.

 

                                    Синодик на царя
Това било такова зрелище, което и камънете
е можало да разплаче.
                                           Григорий Цамблак

                           I

Загина столицата. Кули вековни
рухнaха след тежка борба,
рухнаха палати и светини чутовни,
борци връхлетя ги ужасна съдба!

В развалини смрадни Трапезица пуши
премина над Царевец огнен потоп,
край трупове грозни Янтра лъкатуши.
Превърна се Търново в гроб. 

Прочети още...

 

sv-ioan-predtechaСветият Предтеча е човекът, когото Христос прославил повече от всички други човеци: „Между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоана Кръстителя“ (Лука 7:28). Той е най-големият измежду пророците не по възраст, тъй като е живял едва тридесет години, а по благодат и слава, бидейки удостоен не само да види, но и да кръсти очаквания Месия.

Непосредствено след тези слова Христос обаче отбелязва, че и по-малкият в царството Божие е по-голям от св. Йоан Предтеча (срв. Лука 7:28). Според тълкуванията на божествения Златоуст, Той е изрекъл това, за да предпази народа да не се увлече в свойствени нему преувеличения, вследствие на които да постави Йоан над Богочовека Христа. А според друго тълкувание – от християнския творец Дидим Александрийски (Слепия), живял през IV век – по-голям от Предтечата е св. Йоан Богослов, най-младият сред апостолите, тъй като апостолите са над пророците.

Св. Йоан Предтеча се е родил от жена, която страдала от безплодие, в отговор на нейните молитви. Още нероден младенец в шестия месец той се е изпълнил с благодатта на Светия Дух и е проиграл в утробата на Елисавета, когато тя видяла Пресветата Богородица и чула поздрав от нея. Нарекли го с името Йоан, защото им е било дадено свише от Бога, също както и самият той.

Прочети още...

Ловчанска митрополия

"...в овча кожа, а отвътре са вълци грабители" (Мат. 7:15)

Словосъчетанието "православен фундаментализъм", освен, че е кухо, без аналог в действителността, е и подвеждащо. То ни води до това да поставяме Православието в една мисловна плоскост с исляма ("ислямски фундаментализъм"), протестантсвото ("протестантски фундаментализъм"), политиката ("ляв и десен фундаментализъм"), финансите ("монетарен фундаментализъм") и др. под.

Православието не е една от "сферите на обществения живот", макар да влияе върху тях. То не е система от идеи (идеология), макар да създава идеи. Не е общество или човешка общност, макар да включва в себе си такава. Не е част от културата, макар да създава култура.

Православието е Църквата, която е Богочовешка, земно-небесна, йерархична и евхаристийна. Тя е една, света, съборна и апостолска. Тя е поставена върху основата (фундамента), който е Христос. Тя е Тяло, чийто Глава е Христос.

***

Дори като техническо понятие, съчетанието "православен фундаментализъм" не е полезно, защото не описва реалност вътре в Църквата, нито реалност вън от Църквата, а реалност, която не е нито вътре, нито вън, а никъде. Понятие с празен обем. Просто защото това понятие няма отношение към Църквата, а само към човешките отношения като само човешки, а не като Богочовешки.

***

1) "Православният фундаментализъм" е измайсторен като термин за извънцърковни нужди.

2) Често пъти този термин се ползва от църковни люде с нецърковни (несъборни) цели и интереси.

3) Употребата му значи съгласие с това, че има такава реалност, която понятието обозначава. А има ли такава реалност? Или това е оксиморон или метафора? Или друга литературна фигура. Но тогава нещата стават още по-фиктивни/фикционални.

4) "Фундаментализмът" е толкова неопределен, че съчетан с думата "православен", неизбежно пренася своята неопределеност и върху понятието "православие", което е точно определено. Следователно, целта му не е да направи нещо неопределено по-определено, а да направи определеното - неопределено (сир. води към понятийна ентропия). Което обикновено се нарича заблуда.

5) Кого ползва това понятие? Тези, които мислят за Църквата като за само земна и само човешка. И, които водят (често пъти скрита) борба с някакъв вид инакомислие, а защо не със самото правомислие, със самото Православие.

6) "Православният фундаментализъм" е изначално небогословско понятие. Това е социология, психология, политология и каквата щете друга 'логия', но не и теология. Просто защото не отговаря на най-фундаменталното, най-основното. "Главата на ъгъла", основният камък за препъване на мнозина, е Христос. Тези 'мнозина' са обобщени в Евангелието като иудеи от една страна и елини - от друга. Тук далечен аналог на 'фундаментализма" е фарисейството. Но защо ни е тогава нова дума, ако имаме стара дума. Щом имаме "фарисеи", защо ни са "фундаменталисти"?

Текст: Смилен Янакиев 
Снимка: Интернет / Източник: predanie.bg

Страница 1 от 31

Нагоре