logo

На церковнославянски

На съвременен български

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимим же всем и невидимим.

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сина Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся биша.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Деви, и вочеловечшася.

Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

Распятаго же за ни при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. 

И воскресшаго в третий ден по Писанием.

И възкръсна в третия ден, според Писанията.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

И паки грядущаго со славою судити живим и мертвим, Егоже Царствию не будет конца.

И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сином спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

Во едину Святую, Соборную и Апостолскую Церков.

В една света, вселенска и апостолска Църква.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

Чаю воскресения мертвих,

Чакам възкресение на мъртвите.

и жизни будущаго века. Амин.

И живот в бъдещия век! Амин.

 

Препечатано от: Православие

 

Facebook Image
Нагоре