logo

Delicious
Празнични богослужения за 11 май в столичния храм "Св. св. Кирил и Методий"
Молитва
О, преславни учители и просветители на славянските народи, свети равноапостолни Кириле и Методие! Към вас, като чеда към своите отци, усърдно прибягваме сега и със съкрушени сърца ви се молим, просветилите ни в Христовата вяра на език разбран, на език роден, на езика на нашите бащи и деди. Простете ни, че бидейки непокорни на вашите свещени завети, не угодихме нито на Бога, нито на ближните си, и така мнозина от нас отпаднаха от християнската вяра, измениха на светото Православие и се предадоха на разпътен живот. И както през време на вашето земно житие не сте отвръщали милостивия си взор и от най – грешните и заблудени люде, така и сега, като имащи велико дръзновение пред Господа, изпросете от Него всичко онова, което е полезно за спасението на душите ни: Заблудените да настави в пътя на истината, отсъпилите от вярата да приведе към евангелската вяра, която изповядва Едната Света, Съборна и Апостолска Църква, богоборците, еретиците и разколниците да смири и покори под благото иго на Христа Спасителя, държавниците да умъдри в страха Господен, църковния клир и причт да възсъедини с Небесната Тържествуваща Църква на Христа, нейният Глава, на Богородица, Ангелите и всички светии. Погледнете с милостиво око върху Божиите раби (имената) и върху всички нас, които предстоим и с умиление се молим и просим от вас целебна помощ и застъпничество. Така по вашите молитви и по молитвите на всички български светии, ние грешните и недостойни Божии раби, се надяваме да славим заедно в бъдещия век Единия в Троица – Отец, Син и Свети Дух – наш Бог и Господ, Творец и Промислител, Чието Царство няма край. Амин.
 

SvGeorgi-mozaika ot PKSHP-snTV.JPG

Неофит, Патриарх Български
Днес празнуваме възкресяването на светия и праведен Христов приятел четиридневния Л а з а р. Той бил жител на близкото до Йерусалим селце Витания. Нашият Спасител често обичал да посещава дома на Лазар и бил желан негов Гост. Лазар имал две сестри Марта и Мария. Иисус обичал Лазар и сестрите му. Случило се, че Лазар тежко заболял. В това време Христос бил някъде отвън реката Йордан. Марта и Мария пратили съобщение на Христос, че техният брат е болен. Навярно те са се надявали, че Господ веднага ще тръгне за Витания и ще изцери болния. Но Христос тръгнал едва на третия ден. Преди да тръгне , Той казал на учениците Си: “Лазар, нашият приятел е заспал, но отивам да го събудя”, а после направо им казал: “Лазар умря!” Когато дошли във Витания, Лазар бил вече от четири дни в гроба. Марта посрещнала Иисуса и Му казала: “Господи, ако беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог.” Иисус й рекъл: “Брат ти ще възкръсне; Аз съм възкресениет ои животът, и който вярва в Мене, и да умре, ще оживее.” След това дошла и Мария, паднала при нозете на Иисус, и казала също: “Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми.” Виждайки скръбта на двете сестри, Иисус се натъжил и се просълзил. Завели Христос при гроба, в който бил погребан Лазар. Господ Иисус казал да вдигнат камъка от вратата на гроба. Разнесло се тежко зловоние от започналото разложение. Иисус вдигнал очи към небето и се помолил на Своя Отец, обърнал се след това към мъртвеца и с висок глас извикал: “Лазаре, излез вън!” Мъртвецът оживял. Христос заповядал да го развържат от погребалните повивки и Лазар излязъл от гроба за голямо учудване на присъстващите.
 
Мълвата за станалото чудо мълниеносно се разнесла в близкия град Йерусалим и мнозина дошли, и като видели възкръснали Лазар, повярвали в Иисуса. Това обаче извикало голяма тревога у първосвещениците и фарисеите. Те се побояли да не би целият народ да тръгне подир Иисус и решили да убият – Христос и Лазар.
Според древно църковно предание Лазар, след възкресяването му, се преселил в остров Кипър, гдето бил впоследствие ръкоположен за епископ и след като поживял още 30 години, втори път починал. Подир много години при византийския император Лъв Мъдри светите му мощи били пренесени в Цариград и положени в храм, наречен на негово име.
Възкресяването на Лазар е убедително доказателство, че Христос е наистина Божи Син, че Той наистина е възкресението и животът. Възкресяването на Лазар е залог и уверение и за нашето бъдещо възкресение. Тази мисъл е изразена и в днешния празничен тропар (църковна песен):
“За да ни увериш в общото (бъдещо) възкресение, Ти – Христе Боже, преди Твоите страдания си възкресил от мъртвите Лазар…) С неговите молитви ни помилуй! А м и н!

Страница 1 от 60

Нагоре