logo

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Излей благодатта си над нашето Отечество!
Във време на изпитания не го оставяй; заради нашите грехове не го погубвай!

Милосърдни Господи, със съкрушение и смирение падаме пред Теб и Ти се молим: 
прости греховете, беззаконията и неправдите на всички наши съотечественици
и не ни въздавай заслуженото поради нечистите ни дела,
а ни прости и ни помилвай според голямото Си милосърдие!

О, Боже, във време на изпитания не ни оставяй и заради многото ни грехове не ни погубвай! Запази нашето Отечество от външни и вътрешни врагове.
Събери ни всички под Твоя покрив да образуваме едно семейство
и обърни враговете ни в добри приятели, та всички да заживеем в мир и любов като братя и сестри.

Изпрати ни, Владико, святи ръководители, които да поведат народа по пътя на Твоята вечна правда.
Вразуми нашия народ да види истината и да остави пътя на греха и заблуждението.
Направи българския народ свят народ, за да стане светилник Христов,
и винаги да слави и прославя Твоето име сега, всякога и през всички векове.

Амин!

 

Препечатано от: Православие

 

Facebook Image
Нагоре